Alkoholproblem är något som felaktigt förknippas med utanförskap och socialt utslagna personer, men dessa utgör endast en mycket liten del. De flesta som har alkoholproblem är socialt etablerade med både familj och arbete. Många har istället ett krävande och ansvarsfullt arbete som i vissa fall gjort att man använt alkohol för att lugna sig. Såväl bakomliggande orsak som grad av problematik är väldigt olika.

alkoholproblem behandling örebro

Alkoholproblem behandling i Örebro

Alkoholproblem behandling kan ske på flera olika sätt som mer eller mindre påverkar individen. Att behöva vistas på behandlingshem kan för många kännas som en allt för drastisk åtgärd vilket kan medföra att man avstår från hjälpen. Om problemen ännu inte är så pass stora att behandlingshem är en nödvändighet kan vi erbjuda hjälp som inte inkräktar på livet i samma omfattning. Behandlingen sker i Örebro på ett sätt så att man kan fortsätta arbeta och bo hemma. Det finns stora vinster i att kunna fortsätta arbeta, och därmed undvika de många frågor som annars kan följa efter ungefär en månads frånvaro för vistelse på behandlingshem. En annan fördel är att eventuell familj inte påverkas. En familj har ofta påverkats negativt redan innan man beslutar sig för att söka hjälp för alkoholproblem.

Behandlingen utformas unikt utifrån din situation. Kontakta oss för ytterligare information.