Hur fungerar parterapi?

Det finns många olika anledningar till varför man söker parterapi hos oss. Ibland vill man ha mest ha hjälp att utveckla relationen efter att åren tillsammans kan ha hamnat i lite väl förutsägbart mönster. Det är inget fel med förutsägbarhet i en relation men ibland kan den behöva komma till nästa steg med bibehållen stabilitet. I andra fall kan det handla om relativt hög negativ belastning i relationen där man under en tid kommit allt längre från varandra med minskad kommunikation och tilltagande konflikter. Här beskriver vi stegvis hur parterapi går till.

Parterapi

Dåtid, nutid och framtid

Vi försöker inte applicera några statiska mallar om hur en relation ska vara för att den ska anses bra. Vid första sessionen, den så kallade introduktionen, får ni frågor som ger oss en bild om var ni vill nå. Helt enkelt en målbild. Terapin vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen är känd för att vara snabb med att titta på vad som är problem i nutid, ringa in icke funktionella mönster och ersätta dessa med mer välfungerande mönster.

Om parterapin handlar om olika problem, alltså inte enbart att utveckla relationen, är det ofta saker som ligger bakåt i tiden som påverkar nutid. När så är fallet behöver vi titta tillbaka lite i dåtid för att förstå hur händelser där kan påverka vad som händer i nutid. Först då blir det hållbart att skapa en hållbar framtid. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att händelser som varit måste förlåtas men möjligen kan en ökad förståelse för varandras beteenden medverka till att lättare kunna jobba framåt.

Introduktion

Vid första besöket hos oss sker en introduktion där man pratar om vad ni behöver hjälp med. Båda får berätta hur man upplever relationen. Vid introduktionen är normalt båda i paret med. Det kan vara en stor anspänning med många tankar inför ett första besök. Därför brukar introduktionen vara relativt översiktlig för att fördjupa sig på relevanta områden vid efterföljande besök.

Ni kommer också få lite inledande individuella frågor för att vi ska få en första bild om vilka ni är.

Om man sökt hjälp för en akut kris kan introduktionen se annorlunda ut där lämnar en del åt sidan för att hinna ge snabb hjälp i att hantera det som hänt. I ett lugnare läge återkommer istället frågorna man fått lämna åt sidan.

Enskilda samtal

Efter introduktionen följer oftast varsitt enskilt samtal som är till för att få en fördjupad bild om var och en. Här finns också utrymme att prata fritt utan sin parters närvaro. Det kan ibland kännas lättare att sätta ord på sina tankar när man inte behöver fungera på hur man uttrycker sig, vilket annars skulle kunna riskera att såra partnern om denne hade varit med i samtalsrummet.

Ibland kan det finnas saker man inte vet hur, eller om, man ska berätta för sin partner. Något som varit undangömt. Det är en stark rekommendation att berätta om såna saker, för att prata om hur det kan hanteras. Kanske vill man få vår hjälp att berätta.

Fortsatta parsamtal

Det fortsatta gemensamma samtalen formas utifrån uttryckta behov och vår bedömning. Det kan vara att hantera vissa områden i relationen eller händelser under sessionerna och arbeta fram olika metoder i form av så kallade KBT-verktyg som ni tar med er hem och jobbar med.

Under sessionerna kommer man systematiskt arbeta exempelvis med att öka förståelse för varandra, arbeta fram och öva på metoder eller verktyg att ha med sig mellan sessionerna. Det även handla om olika saker rent allmänt att ha med sig att tänka på för att båda ska må bättre i relationen.

Få tid snabbt -Kontakta oss idag!

Vi erbjuder tider både vardagar under dagtid och kvällstid samt under helger för att ni ska kunna boka en tid som passar er så bra som möjligt. Om något plötsligt inträffat kan vi ordna med akuttid vilket ofta gör det möjligt att få tid redan samma dag.

Boka tid?

Vi har tider för parterapi även kvällstid och helger

Kontakta oss