Skilsmässa

Skilsmässa kan vara en uppslitande process där många känslor och tankar påverkar dig. Man kan befinna sig i flera olika faser, från att själv överväga att ta upp skilsmässa till diskussion till att den är genomförd. Innan man begär skilsmässa kretsar tankarna kring om det är rätt eller ska man försöka få relationen att leva vidare. Har man missuppfattat eller förstorat upp problematiken i relationen? Det kan bli svårt att sortera och veta hur man ska hantera det. Känslor och tankar vid en skilsmässa kretsar inte enbart kring nutid utan kopplas även till både det som varit och hur det ska bli i framtiden. Blir mitt liv bättre efter skilsmässan? Hur blir det med ekonomi, barn och gemensam egendom?

Parterapi

Terapi vid skilsmässa och separation

Vi erbjuder terapi vid skilsmässa och separation där vi hjälper dig eller er båda att ta er igenom skilsmässan på ett så bra sätt som möjligt. Men det kan också handla om att få hjälp att se över om man missat något. Helt enkelt om skilsmässa är nödvändig eller om man genom stöd kan hitta tillbaka till varandra igen. När man söker sig till oss inför eller under en skilsmässa kan det hamna i att det övergår i en parterapi. Det kan gå över till parterapi om ni båda tillsammans med oss bedömer att det finns förutsättningar för en hållbar relation. Skulle så inte vara fallet kan det vara ett stöd i att man fattat ett välgrundat beslut om skilsmässa.

Ibland råder osäkerhet om skilsmässa är den bästa lösningen eller inte. Ibland saknas dock förutsättningarna för något annat än att skiljas åt. Det finns flera anledningar till det, där ett exempel kan vara att den ena hittat en ny partner och därför väljer att skiljas. I ett sådant fall är behovet av stöd och vägledning för den som blir lämnad ensam mycket stort. Vägledning är viktigt i de fall man beslutar sig för skilsmässa. En adekvat vägledning vid skilsmässa och separation kräver också information för att fatta bra beslut.

Ett välgrundat beslut

För gemene man är ordet skilsmässa förknippat med konflikter, oro, uppslitande känslostormar, rättsliga förhandlingar etc. Det stämmer tyvärr i många fall. Det beror på att något varit problematiskt i förhållandet under en längre tid, eller att en plötslig händelse som exempelvis otrohet har utlöst en akut situation. Det gör att det redan är konfliktfyllt innan skilsmässa kommer upp i tanken.

Bara tanken på att begära skilsmässa kan vara svår att hantera och ger många gånger ångest. Ska man våga ta upp det med sin partner eller har man förstorat upp något? Och hur blir min och eventuella barns vardag om vi delar på oss? Är det som varit dåligt eller som hänt i förhållandet tillräckligt för att ge upp? Ger man upp eller skapar man en bättre framtid?

Råd från nära vänner i all ära men de är ofta partiska, ibland formade till precis det du vill höra. Vi kan hjälpa dig att analysera situationen helt opartiskt och hjälper dig eller er båda att fatta ett välgrundat beslut.

Skilsmässa eller parterapi?

Bland det första vi intresserar oss för är vad som ligger bakom att man överväger eller beslutat sig för skilsmässa. I vissa fall är det ett välgrundat beslut, och man vill enbart ha hjälp att gå igenom skilsmässan utan att hamna i onödiga konflikter. Man känner att det kan ligga nära tillhands men vill skiljas som vänner. Kanske har man barn ihop och vill minska den stress barnen kan utsättas för. Kanske vill man också ha en god kontakt under och efter separationen för barnens skull.

I andra fall är man inte lika säker på sitt beslut och har mer en känsla av att man vuxit ifrån varandra. Det kan också handla om att man inte förstår sig på varandra eller har svårt att kommunicera utan att hamna i konflikt. Här kan finnas all anledning att se över om en separation verkligen är den bästa lösningen. Vi kanske bör titta på ert sätt att prata med varandra, när konflikter uppstår och hur de hanteras etc. Den som kommer till oss i tron om att skilsmässa är den enda och nödvändiga lösningen kan efter en tid komma ut med ett betydligt starkare förhållande. Här kan du läsa mer om vår parterapi.