KBT Örebro - Terapikliniken

KBT Örebro är helt synonymt med vår verksamhet där vi erbjuder KBT terapi för boende i hela Örebro län. Vi är helt fokuserade på terapi genom samtal och använder oss inte av andra alternativa metoder. Terapikliniken är en modern klinik som främst arbetar med KBT, är uppdaterade och vill vara en fullskalig partner till dig.