Vi erbjuder en handlingskraftig parterapi i Örebro som ser framåt. Parterapi kan användas när man av någon anledning har problem i förhållandet. Det kan vara en god idé att gå i parterapi redan i ett tidigt skede om man känner att man börjar få svårt att kommunicera. Vid en akut kris, exempelvis efter en otrohet, uppstår en plötslig situation som blir mycket svår att hantera på egen hand. Med parterapi får ni hjälp att föra konstruktiva samtal och verktygen som behövs för att komma vidare. Hos oss får ni en rak och handlingskraftig parterapi.

parterapi örebro

Parterapi i Örebro med KBT

Vi erbjuder en parterapi i Örebro som grundar sig på KBT (kognitiv beteendeterapi) och anpassas till rådande situation. Med förhållningssättet från KBT tar vår parterapi tar avstamp i nutid och mindre i dåtid. Vi håller oss opartiska för att båda ska få utrymme i samtalet. Vår uppgift är inte att skuldbelägga eller förringa någon eller något oavsett vad som ligger till grund för problemen. Vi börjar med lite bakgrund om vilka ni är och vad ni känner har skapat rådande situation. Utifrån bakgrunden går vi vidare för att se om det finns ytterligare omständigheter som ni själva kanske inte tänkt på, eller som någon av er hittills inte berättat för den andra. Det kan vara av ren omtanke som man behåller en del tankar för sig själv, men som skapar oro hos den andra. Samtidigt kan det skapa låsningar om man känner sig begränsad i förhållandet.

Vi för samtalet konstruktivt framåt i syfte att skapa en hållbar framtid genom acceptans och insikt. Med acceptans avses inte att vi vill förmå er att acceptera och leva vidare med eventuella dåliga beteenden eller andra negativa omständigheter. Det handlar istället om att det som varit har varit, nu använder vi det som plattform för att komma vidare. Som opartisk och extern samtalspartner kan vi få er att se saker från andra perspektiv. Välkommen till en framåtsträvande parterapi i Örebro!

Handlingskraftig parterapi

Hos oss får ni en handlingskraftig parterapi då vi erfarenhetsmässigt ser det som mest framgångsrikt. Vi anpassar självklart terapin efter situationen men är ganska aktiva och raka i samtalen. Par som kommer till oss har i de flesta fall redan en del påfrestningar som man försökt att lösa på egen hand utan framgång. Det kan även vara en plötslig händelse som exempelvis en uppdagad otrohet som skapat en akut kris i förhållandet. Därför vill vi få till snabba insatser för att sedan plana ut och gå in i en lugnare fas. Dels får ni ett belägg för att parterapi är en bra metod för er, men framför allt för att ni ska känna att något plötsligt händer som går åt rätt håll.

Även enskilda samtal

Parterapi går ut på att båda deltar. Parsamtal kombineras ofta även med enskilda samtal. Det kan exempelvis bero på att man har svårt att prata om vissa saker inför den andra. Samtalen kan också vara så konfliktfyllda till en början att var och en behöver ges extra utrymme för att samtalen ska bli konstruktiva.

 

örebro

Vardagssysslor, ekonomi och sexliv

Vardagssysslor, ekonomi och sexliv är tre områden som är vanligt förekommande i parterapi. Vi tycker det är viktigt att tala om eftersom en del kanske drar sig för att gå i parterapi för att slippa prata om det. Det här är områden där man kan känna sig utlämnad och sårbar. De här frågorna är vardag för oss och våra samtal sker på ett avslappnat och naturligt sätt. Dessutom har vi strikt tystnadsplikt.

När det gäller vardagssysslor kan konflikter blossa upp när den ena tycker den andra tar för lite ansvar. Ofta handlar det om flera småsaker som med tiden eskalerar och kan resultera i svårlösta konflikter. När det gäller ekonomi kan det gälla hur hushållets ekonomi disponeras. Det kan också handla om upptäckt av dolda ekonomiska förehavanden som exempelvis spelproblem.

Sexlivet spelar en central roll i de flesta förhållanden. För att det ska fungera krävs att båda känner sig nöjda med det vilket gör att många saker kan påverka. Å ena sidan kan ett icke fullt fungerande sexliv skapa flera andra problem i förhållandet, och å andra sidan kan helt andra faktorer och problem påverka sexlivet negativt. Sexlust är en komplex faktor som naturligtvis påverkar sexlivet väldigt mycket om den skiljer sig mycket mellan personerna. Det kan också finnas tankar och fantasier som man är oklar över om ens partner kan hantera. En del fantasier kanske passar bäst att förbli just en fantasi medan andra kan utveckla er tillsammans. Oavsett vad ni har för tankar, funderingar eller problem så hjälper vi till att reda ut dem för att komma framåt och stärka er.

Vår parterapi

Vår parterapi skiljer sig en del från annan ordinär samtalsterapi även om den vilar på, och utgår från KBT. Alla människor är alla olika, har en egen vilja och egna tankar vilket det blir dubbelt av i ett förhållande. Olikheter, beteenden och problem upplevs på olika sätt. Det är en av anledningarna till att vi inte tror på att driva terapi enligt ett statiskt mönster för alla par. Däremot är vi helt övertygade om att KBT, som strävar efter att se framåt, är helt rätt metod att använda i grunden. Men vilken teknik som används för att applicera KBT i parterapi tror vi har stor betydelse.

Vi strävar efter att ha så "vanliga" samtal som möjligt där vi väver in våra frågeställningar i ett så avslappnat och naturligt samtal som möjligt. I parterapi vill vi uppfattas mer som en medlande och förtrolig vän än som samtalsterapeut. Vi är övertygade om att när vi har en avslappnad och jordnära attityd och inte framtonar allt för analyserande blir samtalen och därmed utfallet bra.

Hur går det till?

När vi träffas första gången deltar båda i paret för att gemensamt redogöra över vad ni anser är problemet i förhållandet. Ni får även berätta lite mer om er själva. Det är alltid ni som avgör vad ni vill svara på. Vill du inte svara på en fråga säger du bara det varpå frågan släpps. Om frågan är viktig kan den komma tillbaka men då kanske omformulerad. Vid första mötet kommer ni också få berätta lite om målet med terapin, alltså var ni vill nå.

För att lära känna var och en lite mer kan det första mötet följas av två enskilda samtal. Där får ni helt eget utrymme att ge en fördjupad bild av relationen och er egen inställning. Har du något som är svårt att själv ta upp med din partner kan du berätta det här. Då kan vi i de fortsatta gemensamma träffarna hjälpa dig med det. Det kan handla om exempelvis en hittills dold hemlighet som du känner bör komma fram till din partner. Du kan och bör alltid ta upp saker du tror påverkar dig eller din partner, även om det inte får komma fram till din partner. Vi kan då enskilt komma fram till hur du bör agera. Tänk därför på att lyfta fram allt som kan påverka er relation. Även hemligheter som ska förbli hemliga, men som kan vara bra för oss att känna till. Om någon av er inte vill ha enskilda samtal kan vi lämna dem åt sidan.

Efter introduktionen

Efter introduktionen följer gemensamma möten där vi med olika verktyg arbetar oss mot uppsatta mål. Ni kommer få hjälp med att bättre förstå varandras beteenden i olika situationer. Vad som orsakar konflikterna och hur ni undviker dem. Det här är en förenklad bild av hur det kan gå till. Vi kan inte på förhand säga exakt hur er terapi kommer att formas eller vilka olika verktyg som kan vara aktuella för er. Terapin skapas unikt utifrån er situation och formas även efterhand.

Låt inte tiden gå om relationen inte är bra eller om den försämras. Om ni funderat på parterapi finns troligen behovet. Kontakta oss gärna så snart som möjligt för att boka in ett första möte.

Välkommen till en aktiv parterapi i Örebro!

Vårt upptagningsområde

Till oss kan boende i hela Örebro län vända sig (Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro). Utöver Örebro län ingår även Arboga, Vingåker samt Katrineholm i vårt upptagningsområde.