KBT Örebro - Terapikliniken

KBT Örebro är helt synonymt med vår verksamhet där vi erbjuder KBT terapi för boende i hela Örebro län. Vi är helt fokuserade på terapi genom samtal och använder oss inte av andra alternativa metoder. Terapikliniken är en modern klinik som främst arbetar med KBT, är uppdaterade och vill vara en fullskalig partner till dig.

Vi erbjuder en aktiv terapi i Örebro med KBT där vi till en början lyssnar och tar del av situationen för att ta fram en strategi och målbild. För oss är det viktigt att vara en aktiv samtalspartner för att du inte ska känna dig ensam i samtalet. Vi är intresserade av din situation och det vill vi att du ska känna. Därför ställer vi frågor och leder samtalet i rätt riktning. Istället för tunga och mörka samtal med långa tystnader leder vi samtalet på ett avslappnat sätt som kommer skapa nya framåtsträvande tankebanor hos dig. Välkommen till en lösningsfokuserad KBT terapi!

Parterapi

KBT terapi utan stela ramar

För oss är KBT terapi en behandlingsform vilken ska anpassas till rådande situation och mottagare för att vara så effektiv som möjligt. Vi för jordnära och avslappnade samtal utan stela ramar. KBT har fokus på att se framåt och inte så mycket bakåt vilket vi anser är bra, men det är inte alltid man vill eller kan se framåt direkt. Ibland vill man kanske få extra utrymme att prata om det som varit, och ibland måste man göra det för att få en grund att stå på framåt i livet. Då anpassar vi naturligtvis samtalet till det.

Exakt hur samtalen läggs upp beror naturligtvis på din situation, hur du mår och var du befinner dig idag. En del ämnen kan kännas väldigt tunga och svåra att komma ur och samtala kring. Vår grundinställning är att insikt, förståelse och nya tankebanor ger goda förutsättningar att komma vidare. För att göra det krävs energi vilket inte alltid är lätt att ta fram på kommando, särskilt inte när man är tyngd av något. Av den anledningen är det viktigt för oss att inte onödigtvis gräva så mycket i det förflutna. Det som varit går inte att göra något åt men vi kan många gånger använda delar av det som ett avstamp för att komma vidare. Vår KBT terapi ska ge dig den nödvändiga kraft och energi som krävs för att komma vidare, det kommer du att märka hos oss.

Terapikliniken Örebro

Terapikliniken i Örebro erbjuder en samlad kompetens inom terapi. Till oss kan du vända dig med de flesta funderingar eller problem som kan tillstöta i livet.

Vi är helt specialiserade på samtal med vuxna och erbjuder därför inte terapi för barn. Med en fokuserad och målinriktad verksamhet kan vi leverera en mycket hög kvalité till vår målgrupp. Välkommen till Terapikliniken Örebro!

Generösa öppettider

Vi erbjuder tider även kvällstid och helger.

Tillgänglighet

Du väljer själv om du vill komma till mottagningen eller ha videosamtal online.

Snabb hjälp

Du får tid för planerat besök snabbt. Vi har även akuttider om du behöver hjälp direkt.

Vad kan man prata om?

Vi är väl medvetna om att det finns personer som känner ett behov av terapi, men inte vet vad man kan prata om. En föreställning om att ens funderingar eller problem inte är tillräckligt stora, eller att de är för konstiga att prata om. Antagandet bygger på normer och uppfattningar som vi värjer oss emot. Känner du ett behov av att prata om något, att få hjälp att reda ut saker och ting för att må bättre så ska du naturligtvis göra det.

Det samma gäller vilka tankar och problem man kan prata om. Alla tankar och händelser i livet kan man prata om, och du bör prata om dem särskilt när du själv funderar över om det är ok eller inte. För oss är inget för litet, stort eller konstigt att prata om. Det är du som avgör och vi välkomnar att du delar med dig av det som är svårt att hantera på egen hand.

Vanliga områden
Läs mer om några vanliga områden vi kan hjälpa dig med
expert-icon1
Depression

När det börjat kännas svårt att hitta glädje i livet och det mesta blivit svårt.

expert-icon2
Parterapi

När kommunikation och närhet blivit svag eller vid kriser i relationen.

expert-icon3
Självkänsla

En känsla att aldrig duga i den egna jämförelsen med andra.

expert-icon1
Skilsmässa

Hantera skilsmässan så bra som möjligt. Extra viktigt om man har barn.

expert-icon2
Svartsjuka

Få hjälpa att hantera de starka känslor och tankar som svartsjuka medför.

expert-icon3
Ångest

Mycket oroande negativa tankar och känslor som kan ge fysiska symtom.

Vanliga samtalsområden

Några vanliga samtalsområden hos oss är relationsproblem som kan handla om exempelvis relationen med släktingar, vänner och kollegor. Det kan också handla om avsaknaden av en partner. Har man däremot en partner och upplever slitningar, avsaknad av närhet, kommunikationsproblem eller otrohet handlar det istället om parterapi vilket är ett mycket vanligt förekommande område hos oss.

Depression är ett annat vanligt område där KBT terapi kan ge bra framgång. En plötslig händelse kan orsaka en akut depression. En depression som kommer mer smygande kan ofta ha sin grund i ett flertal händelser som påverkat dig negativt. Andra vanliga samtalsområden är exempelvis självkänsla och ångest.

Vad är KBT?

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi som från början var en betydligt smalare terapiform än vad den kommit att bli med tiden. Förenklat kan man säga att KBT nu mera är ett samlingsbegrepp som har påverkats av och även inkluderat flera andra metoder vilka medverkat till att KBT kommit att bli allt mer effektivt. Utvecklingen har också möjliggjort att terapiformen kan tillämpas på flera områden. Exempel på delar som nu mera ingår i det som kommit att kallas andra vågens KBT är ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och MI (Motiverande samtal). Andra vågens KBT är de senaste årens utveckling av terapiformen där mindfulness och acceptans kommit att få en allt större roll.

Effektiv hjälp

Inom KBT sker hela tiden ett samspel mellan behandlare och klient. Terapisamtalen ska vara aktiva och hela tiden söka efter lösningar med utgångspunkten i nutid och framåt. Man utelämnar dock inte vad som hänt eller hur det varit bakåt i tiden, men man går mera översiktligt igenom dåtid jämfört med andra terapiformer. Samtalen blir därför inte onödigt tunga och jobbiga för klienten och det gör det möjligt att få snabb hjälp. Många har en föreställning om att terapisessionerna ska kännas långsamma, väldigt tunga och innehålla mycket tystnad. Har man den förställningen kan man komma att förvånas över hur sessionen kan komma att likna ett samtal med en väl förtrogen vän, men naturligtvis anpassat till ämnet.

KBT-verktyg som förändrar

Mål framåt är viktiga för att utforma så kallade KBT-verktyg som klienten ska kunna använda sig av utanför terapirummet. Det gör att klienten vid situationer man upplevt som problematiska tidigare kan tillämpa de KBT-verktyg man fått med sig. Dessa tas fram under samtalen och utvärderas mellan sessionerna. Syftet är att klienten efter avslutad terapi på ett naturligt, nästan automatiskt sätt, ska kunna använda sig av dessa verktyg och på så vis minska eller helt undanröja det som tidigare varit problematiskt. Med andra ord hantera den tidigare problematiska situationen på ett annat och mer funktionellt sätt. Det vi kallar beteendeförändring.

Boka tid?
Kontakta oss