Vi erbjuder en aktiv terapi i Örebro med KBT där vi till en början lyssnar och tar del av situationen för att ta fram en strategi och målbild. För oss är det viktigt att vara en aktiv samtalspartner för att du inte ska känna dig ensam i samtalet. Vi är intresserade av din situation och det vill vi att du ska känna. Därför ställer vi frågor och leder samtalet i rätt riktning. Istället för tunga och mörka samtal med långa tystnader leder vi samtalet på ett avslappnat sätt som kommer skapa nya framåtsträvande tankebanor hos dig.

terapi örebro

KBT terapi utan stela ramar

För oss är KBT terapi en behandlingsform vilken ska anpassas till rådande situation och mottagare. Vi för jordnära och avslappnade samtal utan stela ramar. KBT har fokus på att se framåt och inte så mycket bakåt vilket vi anser är bra, men det är inte alltid man vill eller kan se framåt direkt. Ibland vill man kanske få extra utrymme att prata om det som varit, och ibland måste man göra det för att få en grund att stå på framåt i livet. Då anpassar vi naturligtvis samtalet till det.

Exakt hur samtalen läggs upp beror naturligtvis på din situation och var du står idag. En del ämnen kan kännas väldigt tunga och svåra att komma ur och samtala kring. Vår grundinställning är att insikt, förståelse och nya tankebanor ger goda förutsättningar att komma vidare. För att göra det krävs energi vilket inte alltid är lätt att ta fram på kommando, särskilt inte om man känner sig tyngd av något. Av den anledningen är det viktigt för oss att inte onödigtvis gräva så mycket i det förflutna. Det som varit går ändå inte att göra något åt, men vi kan använda delar av det som ett avstamp för att komma vidare. Vår terapi ska ge dig den nödvändiga kraft och energi som krävs för att komma vidare, det kommer du att märka hos oss. Välkommen till Terapikliniken Örebro!

 

Terapikliniken Örebro

Terapikliniken i Örebro erbjuder en samlad kompetens inom terapi. Till oss kan du vända dig med de flesta funderingar eller problem som kan tillstöta i livet. Vi är helt specialiserade på samtal med vuxna och erbjuder därför inte terapi för barn. Med en fokuserad och målinriktad verksamhet kan vi leverera en mycket hög kvalité till vår målgrupp.

terapi örebro

Vad kan man prata om?

Vi är väl medvetna om att det finns personer som känner ett behov av terapi, men inte vet vad man kan prata om. En föreställning om att ens funderingar eller problem inte är tillräckligt stora, eller att de är för konstiga för att prata om. Antagandet bygger på normer och uppfattningar som vi värjer oss mot. Känner du ett behov av att prata om något, att få hjälp att reda ut saker och ting för att må bättre så ska du naturligtvis göra det.

Det samma gäller vilka tankar och problem man kan prata om. Alla tankar och händelser i livet kan man prata om, och du bör prata om dem särskilt om du själv funderar över om det är ok eller inte. För oss är inget för litet, stort eller konstigt att prata om. Det är du som avgör och vi välkomnar att du öppet ger oss del av det du funderar över.

Vanliga samtalsområden

Några vanliga samtalsområden hos oss är relationsproblem som kan handla om exempelvis relationen med släktingar, vänner och kollegor. Det kan också handla om avsaknaden av en partner. Har man däremot en partner och upplever slitningar, avsaknad av närhet, kommunikationsproblem eller otrohet handlar det istället om parterapi vilket är ett mycket vanligt förekommande ämne hos oss.

Depression är ett annat vanligt område där KBT terapi kan ge bra framgång. En plötslig händelse kan orsaka en akut depression. En depression som kommer mer smygande kan ofta ha sin grund i ett flertal händelser som påverkat dig negativt. Andra vanliga samtalsområden är exempelvis ångest och svartsjuka.