Företagstjänster

De flesta av våra tjänster kan användas av företag. Det kan handla om anställda som behöver hjälp med stresshantering, chefer i behov av handledning eller företagare i behov av mer coachande samtal för att utvecklas eller behålla fokus.

Parterapi

Företagsanpassade tjänster

Vi kan hjälpa dig som företagare eller företagsledare med att utveckla dig själv eller hantera svåra utmaningar. Dessa utmaningar kan vara av både privat karaktär eller direkt relaterade till verksamheten. Personer med ledande ställning i små eller medelstora företag kan hamna i en utsatt ställning när man behöver ta beslut som påverkar en eller flera anställda på ett negativt sätt. Man saknar den uppbackning av specialistkompetens som finns i större företag i form av en HR-avdelning. Till stor del kan vi användas som extern partner i dessa ärenden. Vi kan dels ge stöd i hur svåra samtal läggs upp men också vägledning i hur personalärenden kan hanteras.

Extern HR-partner

expert-icon1
Handledning

Behöver du hjälp i att hantera konflikter på arbetsplatsen eller egna svåra utmaningar ger vi chefshandledning.

expert-icon2
Välmående

Terapi vid svåra utmaningar på ett privat eller verksamhetsbundet plan för företagare och personal.

expert-icon3
HR-partner

Extern HR-partner för små och medelstora företag för rådgivning eller handfast hjälp vid möten.