Depression

Vi erbjuder KBT terapi mot depression i Örebro genom jordnära och avslappnade samtal. Genom att varva ordinära terapisamtal och mer avslappnade samtal bygger vi en framgångsrik terapi. Depression är ett ord som lånats från latin och betyder "nedtryckt" vilket är en talande beskrivning för symtomen. En depression kan utlösas av en lång rad olika faktorer, och är vanligt förekommande i alla åldrar. Ungefär 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män drabbas av en depression vid minst ett tillfälle i livet. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är något flytande och även graden av hur deprimerad man är.

Parterapi

Terapi mot depression

Vi ger terapi mot depression med KBT i grunden men är noga med att anpassa terapin till varje person. Ibland kan det vara skönt att bara prata med någon som kan hantera ens känslor och tankar. En samtalspartner som kan föra ett vanligt samtal utan att forcera med analyserande frågor. Hos oss får du det utrymmet som behövs och som du känner dig bekväm med. Vi anser att en framgångsrik terapi mot depression kan ske först när du känner dig bekväm med både din terapeut och miljön omkring dig. Det tror vi utgörs av vanliga avslappnade och jordnära samtal som varvas med mer ordinära terapisamtal. Ett terapisamtal kan tidvis kännas tungt beroende på vad som orsakat depressionen. Då kan det kännas lite lättare att då och då föra lite lättare samtal, som mer liknar samtal med en nära och väl anförtrodd vän.

KBT terapi mot depression

Vi använder KBT terapi mot depression då det anses vara en framgångsrik metod. KBT (kognitiv beteende terapi) handlar kraftigt förenklat om att få nya perspektiv och tankebanor kring sin situation. Metoden bygger också på en hög grad av acceptans, att acceptera det som varit i den delen man inte längre kan göra något. Ibland handlar det om något negativt man verkligen vill komma vidare från, men inte vet hur. I andra fall är det något positivt som inte inte längre fungerar eller finns kvar varpå man kan vända sig emot att acceptera det som hänt. Man vill inte då man ser det som samma sak som att släppa taget, något man för allt i världen inte vill. Men en acceptans behöver inte innebära att släppa det som varit, om man inte vill.

Vidare handlar KBT terapi om att försöka se framåt och inte onödigtvis gräva i det förflutna. Det som varit används främst som en grund för att komma framåt.

Vad är depression?

En depression har ofta flera olika symtom och dessutom kan man vara deprimerad i olika omfattning. I grund och botten handlar det om personens egen upplevelse. Det kan också vara så att den drabbade personen inte själv insett att man blivit deprimerad, utan någon i omgivningen som uppmärksammar det.

Depressionen kan komma smygande och eskalera över tid, där en serie av händelser ligger till grund. I andra fall kommer den mycket snabbt och föregås då ofta av en plötslig händelse som varit en utlösande faktor. Ibland har man svårt att själv peka på vad som kan ha utlöst depressionen.

En depression tenderar att ge ytterligare eller allt starkare symtom med tiden. Därför är det viktigt att snabbt få adekvat hjälp att hindra utvecklingen i ett första läge. Först därefter kan man påbörja arbetet att ta sig ur depressionen. Kontakta oss därför i ett så tidigt skede som möjligt.

Boka tid