Självkänsla & självförtroende

Att ha dålig självkänsla eller självförtroende kan påverka ens vardag i större eller mindre grad. Just självkänsla och självförtroende förväxlas lätt, eller används felaktigt i föreställningen att det är samma sak. Självkänsla är helt bundet till hur du ser på dig själv, hur du uppfattar dina handlingar exempelvis. Självförtroende är hur du presterar och kan bedömas av både dig själv och din omgivning. De båda behöver inte alls följas åt. En person med dålig självkänsla kan upplevas ha bra självförtroende exempelvis i sociala sammanhang. Personen själv kan dock tycka att den gjort ett dåligt intryck på omgivningen även om så inte är fallet. En förklaring kan vara inre osäkerhet.

Parterapi

Terapi för bättre självkänsla och självförtroende

Vår terapi för bättre självkänsla och självförtroende arbetar med båda dessa områden. De båda är inte samma sak men samspelar allt som oftast på ett eller annat sätt. Exakt hur terapin byggs upp är helt individuellt och anpassas beroende på om både självkänsla och självförtroende behöver stärkas, eller bara ett område. Det beror också på hur vardagen ser ut vilket avgör vilka verktyg man kan använda sig av. För att nämna ytterligare en omständighet beror det på vad som ligger bakom.

Vi börjar med att gå igenom lite kring dig som person samt när, hur och var du framför allt upplever dåligt självförtroende eller att självkänslan blir extra nedslagen. En terapi för bättre självkänsla och självförtroende går enligt vår mening ut på att peppa dig, och ge dig verktygen att hantera situationer när de tråkiga tankarna dyker upp. Arbetsmetoden grundar sig till stor del på KBT terapi som toppats med en del coaching som i sig kommer stärka dig. Vi överanalyserar ingenting. När du berättat om dig och hur du upplever det kommer vi direkt sätta fokus på att se framåt. Samtalen behöver därför inte kännas djupa och tunga, eftersom vi snabbt kommer gå in för att stärka dig med bland annat lättsamma och energifulla peppande samtal. Vi vill vara din bästa vän på resan mot bättre självkänsla och självförtroende.

Vi finns i centrala Örebro

Vi finns i centrala Örebro och strävar efter att så snabbt som möjligt erbjuda samtalstid. Börja med att ringa oss eller skicka ett mail så har du gjort första steget till en bättre självkänsla.