Panikångest / ångestattack

Panikångest är ett akut tillstånd av kraftiga känslor, ofta i kombination med fysiska symtom, som ibland även benämns ångestattack eller panikångestattack. Den som för första gången upplever en panikångest vilken kan upplevas som livshotande får ofta svårt att släppa händelsen, och kan därmed besväras av ett mildare ångesttillstånd över att ånyo drabbas av panikångest.

Det är viktigt att så snart som möjligt få hjälp att hantera det som kan ligga kvar som en oro över att få panikångest på nytt. Har man upplevt flera panikattacker behöver man ökad kunskap om vad som händer när symtomen kommer och hur man hanterar en sådan situation. Om du besväras av problematik relaterad till panikångest bör du kontakta oss direkt.

Parterapi

Vad är panikångest?

Panikångest är i grunden en ångest som kommer mycket plötsligt, kraftigt och man upplever sig tappa kontrollen över sig själv. Flera fysiska symtom kan kännas av samtidigt. Symtom som enskilt kan upplevas svåra, men här kommer det ofta flera på samma gång eller enskilt under en kort tid. Känslan att inte ha kontroll blir svår och man kan uppleva situationen som direkt livshotande, även om den inte är det.

  • Ökad puls / hårda hjärtslag
  • Yrsel
  • Kallsvettas eller känsla av feber
  • Illamående
  • Andningsbesvär
  • Spänt bröstparti/axlar
  • Muskelryckningar / skakningar
  • Overklighetskänslor
  • Tryck över bröstet

Därför får du panikångest

Det finns många anledningar till varför man får panikångest. Du kan ha hamnat i en plötslig och svår situation som riskerar att påverka dig eller någon i din närhet negativt. Det kan handla om allvarlig sjukdom, olycka etc. Det kan vara stressrelaterat efter att du bortsett från kroppens signaler om att dra ner på tempot. Samtidigt kan det vara en efter reaktion av det som nämnts, sorg eller liknande. Det kan ibland vara svårt att själv förstå vad som framkallat en ångestattack. Då är det bra att få hjälp med det i syfte att hantera det bakomliggande och därigenom minska risken för fler ångestattacker.

Viktigt med akut hjälp

Av flera skäl är det viktigt att få akut hjälp för att hantera det man upplevt och/eller få hjälp att hantera känslor man kan besväras av efter en panikångest. Man kan uppleva en svår period efter en panikångest när en ordinär ångest tagit vid vilken även kan få inslag av tvångstankar etc.

Att ha upplevt sig själv tappa kontrollen kan skapa en kraftig oro över sin förmåga att kontrollera sig i andra kommande situationer.

Akuttid även helger

Vid besvär relaterade till panikångest kan vi erbjuda akuttid om ditt behov bedöms kräva det. Även utanför våra ordinarie öppettider finns en jour i beredskap som har möjlighet att ta emot besök under kvällstid och helger. I annat fall kan du erbjudas akuttid nästkommande vardag beroende på din situation. För att boka akuttid ring 020-12 18 00.