Sexlust

Sexlust är ett område som är vanligt förekommande hos oss, och berörs ofta vid parterapi. Det är ett komplext ämne då det påverkas av både sinnesstämning och många yttre faktorer. I ett förhållande är det dessutom en annan individs sexlust som bör kunna matcha mot varandra. Sexlusten kan vara både högre och lägre periodvis för alla. Det gör att man i ett förhållande har en naturlig acceptansnivå på "avvikelser" från den nivå man är van vid. När denna acceptansnivå överskrids, uppåt eller neråt, under en period uppstår lätt problem.

Parterapi

Terapi för sexlust

Vi erbjuder professionell terapi för sexlust där vi tittar på bakomliggande omständigheter. En sak som är viktig att komma ihåg är att alla kan ha olika sexlust och att den varierar något under kortare perioder. Upplever du själv att din egen lust avviker från vad som är normalt för dig, och att du vill göra något åt det finns hjälp att få. Några av de vanligare yttre faktorer som kan påverka är arbetsbelastning, stress och brist på energi. Det kan också bli en kollision med ens partners lust när din egen varit låg en period. Han eller hon kan då frustreras över att inte få den respons man är van vid. Medan du tycker din partner inte tar tillräcklig hänsyn kan han eller hon börja fundera över varför samlivet avtagit. Frustration och krav varvas från bådas sidor och plötsligt är man inne i något som kan liknas vid snöbollseffekten.

Men det finns många fler situationer som kan skapa problem i en relation som kretsar kring sexlusten. Ekonomiska svårigheter, nedstämdhet och livskriser kan sänka sexlusten till en obefintlig nivå under lång tid. Om ens partner inte påverkas på samma sätt leder det väldigt ofta till problem med sexlivet.

Hur fungerar terapi för sexlust?

Vår terapi för sexlust liknar till stor del ordinär parterapi när den i förekommande fall berör problem med sexlivet. En aning förenklat kan man säga att delen kring sexlivet brutits loss för att här vara en helt egen del. Parterapi bygger på att båda deltar vilket inte är nödvändigt i denna terapi eftersom den är på individnivå. Du behöver inte ens leva i en parrelation för den här typen av terapi. Terapin utgår alltså från sexlivet där vi går igenom vad du inte tycker fungerar, eller vad du saknar. När vi gått igenom det har vi genom frågor i samtalet en bas för att gå vidare.

Nästa steg är att ta reda på vad som påverkat dig till en sexlust du inte längre är nöjd med, eller vad som gör att du inte kan känna lust alls. Ibland är det någon händelse som behöver bearbetas och i andra fall konkreta känslor, exempelvis att man känner en osäkerhet, som gör att man mer eller mindre låser sig. Stress och många andra saker kan också påverka dig. Ibland har man själv ingen förklaring till varför man känner som man gör. Vi går igenom tanke för tanke, händelse för händelse där du får hjälp att reflektera över det och kunna se det från andra perspektiv.

Har man för mycket som påverkar en, tankar och förväntningar blir det oftast inget bra. Varken det gäller sexlust eller något annat i livet. Vi hjälper dig reda ut allt och ger dig verktygen som krävs för att du ska kunna fokusera på det du vill, för att det ska bli precis så som du vill ha det.

Genant att prata om sexlust?

Att prata om sin sexlust och sexlivet med en främmande person kan kännas lite obekvämt och genant. Den känslan behöver du inte ha hos oss. Att prata i de här frågorna är vardag för oss och arbetar hela tiden för att samtalet ska kännas så avslappnat och jordnära som möjligt. Vi använder inte något högtravande språk eller får jobbiga tystnader under samtalen. Att träffa oss ska vara som att ta en fika med en väl anförtrodd bekant, men med den stora skillnaden att vi är specialister på att analysera, få fram lösningar och har tystnadsplikt.

Målet med terapin är att du inte ska känna din spänd eller påverkad av yttre faktorer, utan istället kunna slappna av och ha precis det sexliv du vill ha. En sund sexlust har stor påverkan på vårt välbefinnande i vardagen och därför en viktig terapi.

Känner du att det skulle vara genant att prata om din sexlust med oss? Ta då ett första steg med att ringa oss för att boka samtalstid så märker du att det inte alls är något konstigt. Välkommen!

Boka tid