Svartsjuka leder aldrig till något bra utan medför sig bara problem eller obehag för den eller de som utsätts för svartsjukan. Att söka terapi mot svartsjuka är ett stort men mycket förnuftigt steg. Den som är svartsjuk är inte alltid medveten om sitt destruktiva beteende och kan många gånger behöva uppmanas av sin omgivning att söka hjälp. I de flesta fall är svartsjuka kopplad till en pågående eller tidigare relation.

terapi mot svartsjuka

Terapi mot svartsjuka

Terapi mot svartsjuka är normalt den hjälp som finns att tillgå. Den eller de som blir utsatt för handlingar från personen som är svartsjuk kan reagera negativt på uttrycket att någon "lider" av svartsjuka. Det förringar inte på något sätt personens agerande mot sin omgivning, men den som lider av svartsjuka inskränker sitt liv markant. Det sker genom att dagarna fylls av mycket negativa och i de flesta fall helt felaktiga tankar. Med felaktiga tankar menas att de många gånger är en föreställning som inte är kopplad till verkligheten eller kraftigt överdrivna. Tankarna driver personen till ett destruktivt agerande både för sig själv och sin omgivning.

Det är de här delarna vår terapi mot svartsjuka börjar med att hantera. Det är ingen quick fix att hantera området. Om personen uppmanats av sin omgivning och accepterat terapi kan personen känna sig anklagad. Har man själv kommit till insikt om att söka terapi kan det istället vara djupa skuldkänslor. Det första steget är att få personen att bli av med dessa känslor. Vår terapi går ut på att ge hjälp och stöd varför det är viktigt för oss att personen inte ska känna sig anklagad eller i ett utsatt läge inför och under terapisamtalen.

Vi finns centralt i Örebro

Vi finns i centrala Örebro och erbjuder tider så snabbt som möjligt. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en start på ett slut för svartsjukan. Det är svartsjukan vi vill komma åt, inte personen som drabbats av den.