Ångest

Ångest skapas av oro eller en rädsla för något och kan ge mer eller mindre starka symtom. Ångest symtom kan vara exempelvis kraftigare hjärtslag eller tryck över bröstet. Vid något av dessa två exempel kan symtomen vara så starka att man söker akut vård i tron att det är fel på hjärtat. Har man ångest över en längre tid kan man drabbas av olika spänningar i kroppen som grundar sig i det faktum att man helt enkelt går omkring och spänner sig. Även om ångest symtom kan vara starka och påverka vardagen innebär de som regel inget kroppsligt fel. Här kan du läsa mer om vår KBT terapi mot ångest.

Parterapi

Terapi mot ångest

Vi erbjuder terapi mot ångest som utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi). Ångest och oro kan orsakas av så många faktorer att en framgångsrik terapi mot ångest enligt vår uppfattning ska byggas utifrån behov. Därför utgår vi från KBT men komma att använda även andra arbetsmetoder. Det beror på att det under samtalen som regel kommer fram många olika bakomliggande anledningar fram. Dessa kan behöva bearbetas på olika sätt och därför låser vi inte fast vår terapi mot att enbart använda KBT. Vi arbetar alltid för att samtalen ska vara anpassade för individen i första hand och inte en arbetsmetod.

Har man ångest kan det vara svårt att prata om det, även om behovet som regel alltid är stort. Då kan det vara skönt att prata med någon på ett helt vardagligt och avslappnat sätt. Har man svår ångest som resulterar i panikattacker är behovet av stöd stort för att kunna prata om det, och att man får prata i lugn och ro. Hos oss är det du som äger din terapi, och vi ett verktyg som hela tiden lyssnar och arbetar för att komma mot ett mål. Målet är att du ska må bra och slippa bära omkring på ångest och ständig oro. För att nå dit arbetar vi efter olika delmål framåt i tiden. När vi nått ett delmål kommer du själv börja glädjas över att ha nått dit och att du rör dig i riktning från ångesten, inte med den. Det är ett exempel på hur vi kan ladda den så nödvändiga energin som behövs för en framgångsrik terapi mot ångest.

När ångest begränsar vardagen

Det är inte alltid man behöver hjälp, men när ångest begränsar vardagen eller man känner av obehagliga symtom bör man söka hjälp. Många gånger kan ångest vara högst tillfällig kopplad till en mindre händelse och försvinna av sig självt. Vid mer påtagliga besvär av ångest kretsar ofta tankarna på ett allt mer ångestskapande sätt, du känner dig trött och dränerad på energi och får svårt att stiga upp ur sängen. Tankarna som är fyllda med ångest kan vara det första som dyker upp när du vaknar. Även om det inte är farligt rent kroppsligt kan ångest ta över allt mer av din tid. Det är naturligtvis inget du ska låta fortgå.

Känner du att det är mer ihållande eller att du besväras i ökad grad av ångest ska man inte avvakta. Ihållande ångest tenderar att gradvis öka sin förmåga att påverka dig. Därför är det viktigt att snabbt få hjälp. När vi får hjälpa dig i ett så tidigt skede som möjligt kan vi snabbare avbryta ångestens ökade inflytande över dig, och därifrån arbeta i riktning från den. Vår terapi ger dig möjlighet att bearbeta bakomliggande orsaker. Ångest är en symtom av något annat, något bakomliggande som påverkar dig och framkallar ångest.

Det kan vara svårt att själv direkt se exakt vad som framkallar besvären och inte helt sällan är det en hel serie av händelser. Vår terapi hjälper dig att se vad som påverkar dig, bearbeta det och gå igenom vad som nu krävs för att komma vidare i livet, utan ångest. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Terapi sida vid sida

Vår terapi mot ångest sker sida vid sida med dig. Hos oss ska du inte behöva känna att du är utlämnad och ensam i samtalen. Ibland vill man kanske bara få prata av sig precis som i ett förtroligt samtal med en bra vän, och ibland kan man behöva mer vägledning och tid att reflektera i samtalet. Ena gången kanske du bara vill sitta på en stol för att nästa gång sitta tillbakalutad och avslappnad i en soffa, kanske med en kopp kaffe, te eller bara ett glas vatten. Det som känns rätt ena gången behöver inte vara det bästa nästa gång. Vi strävar hela tiden efter att möta dig precis där du står och gå framåt, bort från ångest och oro - sida vid sida.

Vi engagerar oss verkligen och vill att du ska känna förtroende för den terapi vi erbjuder. Din terapi sker i första hand på bokade tider men starka funderingar eller besvär kan komma även mellan tiderna. Det är inget man styr över själv. I syfte att minska risken för att ta ett steg tillbaka mellan våra samtal finns därför möjlighet att snabbt nå oss på telefon. Känner du ett sådant behov under din terapi hos oss får du ett journummer där du kan nå oss mellan våra möten, och även utanför våra ordinarie öppettider.

Det är viktigt att ha någon att prata med när behovet uppstår väldigt plötsligt. Bara vetskapen i sig kan vara lugnande, att vara medveten om att man alltid kan kontakta oss.